شماره تلفن مذاکره بازیکن فوتبال بازیکنان

شماره تلفن: مذاکره بازیکن فوتبال بازیکنان روز گذشته اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی شروع تولید گاز UF6 و UF4 و ساخت ‘کارخانه روتور’سانتریفیوژ از امروز / سخنگوی انرژی اتمی

سخنگوی شرکت انرژی اتمی گفت: در نامه‌ای به آژانس انرژی اتمی که از سوی نمایندگی کشور عزیزمان ایران در وین تحویل خواهد شد، اعلام شده است است که از روز سه شنبه روند

سخنگوی انرژی اتمی: شروع تولید گاز UF6 و UF4 و ساخت ‘کارخانه روتور’سانتریفیوژ از امروز

عبارات مهم : آژانس

سخنگوی شرکت انرژی اتمی گفت: در نامه ای به آژانس انرژی اتمی که از سوی نمایندگی کشور عزیزمان ایران در وین تحویل خواهد شد، اعلام شده است است که از روز سه شنبه روند زیاد کردن ظرفیت های مورد نیاز جهت تولید گاز UF6 و Uf4 شروع خواهد شد و ساخت و مونتاژ “کارخانه روتور سانتریفیوژ” را شروع می کنیم.

بهروز کمالوندی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به سخنان روز دوشنبه مقام معظم رهبری در مرقد مطهر امام خمینی(ره) اظهار کرد: در چارچوب برجام قرار بود در انتهای برنامه ۱۵ ساله حداقل به ۱۹۰ هزار سو برسیم که بر اساس فرمایشات قبلی مقام معظم رهبری بود. ما آینده نگری کرده بودیم در آخر ۱۵ سال به حدود ۲۵۰ هزار سو نیز برسیم و امروز با توجه به فرمایشات رهبری که فرمودند در چارچوب برجام ۱۹۰ هزار سو را پیگیری کنید باید کارهایی را انجام بدهیم که این روند با سرعت زیاد و در وقت کوتاه تری به دست آید.

شروع تولید گاز UF6 و UF4 و ساخت ‘کارخانه روتور’سانتریفیوژ از امروز / سخنگوی انرژی اتمی

اگر دیگران بخواهند از برجام خارج شوند ما ظرفیت مورد نیاز جهت سرعت دادن به روند تولید سانتریفیوژهایمان را داریم

وی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری به این منظور است که در ظرفیت ها و زمینه هایی که مورد نیاز است باید کارهایی به سرعت انجام شود. به عنوان نمونه در رابطه با زیاد کردن ظرفیت ساخت و مونتاژ سانتریفیوژ و روتور ما طبق برجام توافق کردیم تعداد سانتریفیوژهای تولیدی عدد مشخصی باشد و تولید ماشین های تازه با یک شیب مشخص زیاد کردن یابد که نخستین میزان زیاد کردن ماشین های تازه در سال هشتم برجام اتفاق می افتاد.

این مقام شرکت انرژی اتمی در رابطه با فعالیت ها در بخش تحقیق و توسعه نیز گفت: ما می توانیم ماشین های تازه بیشتری در ظرفیت تحقیق و توسعه داشته باشیم و همه نسل ها را با هم آزمون کنیم. البته در دو، سه تا ماشین در نتیجه کاملا به انتها رسیده ایم و ماشین های IR-2m و IR-4 می توانند جایگزین ماشین های IR-1 شوند. باقی ماشین ها در حال تحقیق و توسعه هستند. البته ما می توانیم ماشین هایی که همچنان در روند تحقیق و توسعه هستند را تولید کنیم که این خارج از برجام و به مفهوم اضافه کردن ماشین قبل از یک سری آزمون ها هست؛ یعنی ظرفیت غنی سازی را اوج می بریم بدون این که خراب شدن ماشین ها جهت مان مهم باشد.

سخنگوی شرکت انرژی اتمی گفت: در نامه‌ای به آژانس انرژی اتمی که از سوی نمایندگی کشور عزیزمان ایران در وین تحویل خواهد شد، اعلام شده است است که از روز سه شنبه روند

کمالوندی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر قرار بود ما در سال هشتم سانتریفیوژ بیشتری داشته باشیم این کار را از سال چهارم شروع می کنیم و عملا با گذشت سه سال از برجام ما می توانیم این کار را از همین امسال شروع کنیم و در صورتی که دیگران بخواهند از برجام خارج شوند ما ظرفیت مورد نیاز جهت سرعت دادن به روند تولید سانتریفیوژهای مان داریم. اگر قرار باشد غنی سازی زیاد کردن یابد ما نیاز داریم از نسل های تازه سانتریفیوژ استفاده کنیم.

سخنگوی شرکت انرژی اتمی با بیان این که حرکت به سمت ۱۹۰ هزار سو در چارچوب برجام حرکت با سرعت زیاد جهت زیاد کردن ظرفیت تولید سانتریفیوژ و روتور هست، افزود: این زیاد کردن ظرفیت به معنای ایجاد کارگاه و کارخانه و فراهم کردن زیرساخت و آرایش مورد نیاز جهت حرکت با سرعت و ظرفیت بالاست.

وی در پاسخ به این پرسش که در رابطه با این پرسشها به آژانس اطلاع داده شده است و نیاز به نامه نگاری های متفاوت با پنج کشور عضو برجام وجود دارد؟، گفت: در ایجاد ظرفیت جهت تولید سانتریفیوژ و روتور طبق برجام ما مشکلی نداریم و نیاز به نامه نگاری و اعلام به آژانس نیست. ممکن است سئوال شود آیا ظرفیت زیادی را جهت تعداد محدود سانتریفیوژ ایجاد می کنید که جواب این هست، اگر طرف های برابر برجام به تعهداتشان عمل نکنند ما نمی خواهیم از فعالیت هایمان عقب بیفتیم. علاوه بر این، در حوزه ایجاد زیرساخت و ظرفیت، ما نیاز به اعلام به آژانس نداریم ولی در زمینه تولید گاز UF6 این اطلاع رسانی را شروع کردیم. بنابراین اطلاع رسانی جهت تولید گاز اورانیوم به دستور مدیر جمهور به دفتر نمایندگی کشور عزیزمان ایران در وین جهت اطلاع به آژانس داده شده است هست. این کارها در قالب کد اصلاحی ۳.۱ هست. همچنین در رابطه با تولید UF4 این اطلاع رسانی انجام می شود و بعد از شروع کار اطلاع رسانی مورد نیاز به مردم نیز انجام خواهد شد.

شروع تولید گاز UF6 و UF4 و ساخت ‘کارخانه روتور’سانتریفیوژ از امروز / سخنگوی انرژی اتمی

این مقام شرکت انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که آیا اروپا با چنین شرایطی در برجام باقی خواهد ماند و عنوان مورد ادعای آن ها یعنی فاصله کشور عزیزمان ایران از دستیابی به سلاح هسته ای در مدت وقت مشخص باقی می ماند؟، گفت: اول این که ما در برنامه و اهداف مان دستیابی به سلاح هسته ای وجود ندارد و خلاف مواضع دینی مان هست. خبر کارها ما این است که ما ظرفیت مان را جهت فعال سازی بر میزان اوج حفظ خواهیم کرد و اگر پذیرفته ایم که اکنون محدودیتی قائل شویم به این علت است که دو طرف توافق باید به تعهداتشان پایبند باشند.

سخنگوی شرکت انرژی اتمی گفت: در نامه‌ای به آژانس انرژی اتمی که از سوی نمایندگی کشور عزیزمان ایران در وین تحویل خواهد شد، اعلام شده است است که از روز سه شنبه روند

واژه های کلیدی: آژانس | انرژی | ماشین | تولید گاز | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog